Copyright © 2011 - 2015 tisoft


 
Firma powstała w grudniu 1990 roku. Od początku tworzyliśmy autorskie oprogramowanie dla instytucji i firm. Pierwsze programy powstały jeszcze na maszyny Amstrad – Schneider 6128 pracujące pod kontrolą systemu AMSDOS i CP/M lub Locomotive – Basic. Były to programy do analiz rentowności sprzedaży oraz finansowo-księgowe jak np. system naliczania wynagrodzeń, oraz programy sprzedażowe. Z dzisiejszego punktu widzenia patrzymy trochę z niedowierzaniem, że można było na 8-bitowej jednostce taktowanej zegarem 4Mhz [0, 000004Ghz] posiadającej 128 KB pamięci [0, 000128GB] stworzyć w pełni funkcjonujący i operacyjny program. A jednak i tak niewielkie możliwości pozwalały na kilkudziesięciokrotne skrócenie czasu potrzebnego na obliczenia. Komputery i programy zaczęły zastępować ludzi w żmudnym przetwarzaniu danych i prowadzeniu kartotek organizując pracę i ograniczając powstawanie błędów. Dziś możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań biznesowych w oparciu o najnowocześniejsze technologie np. platformę .NET firmy Microsoft.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 •   >> Zaproszenie do składania ofert [KLIKNIJ BY POBRAĆ]

 • Firma TISOFT otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach     regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- Pomorskiego na     lata 2007- 2013

 • Informacja o rozpoczęciu projektu
 •   „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego
      w województwie kujawsko - pomorskim”
 •    "Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego”


 • Firma Tisoft otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację następujących projektów:
 •   "Ochrona patentowa nowej technologii ogrzewania obiektów kubaturowych"
 •   "Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem 2box"

 •   "Technologia zmniejszania zużycia energii na ogrzewanie budynków     zbudowanych w technologii ścian o wysokim współczynniku zdolności do     akumulacji ciepła w cyklu dobowym"
 •   "Uzyskanie ochrony własności przemysłowej konstrukcji domowych stref     odnowy organizmu w oparciu o kabiny prysznicowe i specjalne kilkusekcyjne     lampy"
 • Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   

   Oferujemy usługi w zakresie:  • Analiz i audytów działania małych i średnich firm
  • Analiz wyników w oparciu o wskaźniki finansowo-księgowe
  • Konstruowania programów naprawczych w oparciu o graficzne procedury opisujące zachodzące procesy
  • Tworzenia autorskich systemów i narzędzi komputerowych wspierających zarządzanie dla małych i średnich firm
  • Tworzenia systemów klasy B2B umożliwiających obsługę relacji i wymianę informacji z otoczeniem i partnerami
  • Tworzenia systemów ofertowania wyrobów i towarów poprzez Internet w oparciu o najnowocześniejsze technologie grafiki wysokiej rozdzielczości oraz technologię silverlight
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   
  1991 - Bydgoskie Zjednoczenie Przemysłu Mięsnego - system analizy rentowności sprzedaży, system naliczania wynagrodzeń, system sprzedażowy.

  1996 – PPWM Kania system umożliwiający zbieranie zamówień przez handlowców i przesyłania ich do oddziałów poprzez sieć Internet. System posiadał również możliwość przekazywania stanów magazynowych i rozrachunków z centrali do współpracujących firm. Oprogramowanie pracowało pod kontrolą systemu MSDOS.

  1998 – PPWM Kania sp. z o.o. system „WŁODARZ”, który umożliwiał kompleksowe zarządzanie windykacją należności, monitorowanie sprzedaży do klientów oraz sprzedaż rozproszoną z wykorzystaniem sieci Internet przez firmy współpracujące, czyli oprogramowanie klasy B2B. System funkcjonował w całości pod kontrolą MS Windows a większość raportów prezentowana była w pakiecie MS Office. System był zintegrowany z oprogramowaniem FK ZETO Bydgoszcz. opis systemu windykacji.doc

  2000 – PPWM Kania sp. z o.o. system analityki kosztów finansowo księgowych umożliwiający nadzór nad przepływami pieniężnymi. opis_koszty.doc

  2001 - program do analizy przedsiębiorstw metodą wskaźnikową o nazwie „Analityk”. opis_analityk.doc

  Od roku 2001 firma przy współudziale z grupą wiodących bydgoskich biur nieruchomości rozpoczęła prace nad następnym systemem klasy B2B pod nazwą „Pośrednik MLS+”. System realizował internetową wymianę informacji pomiędzy biurami nieruchomości w zakresie ofert kupna i sprzedaży oraz zawierał podsystem do obsługi biur nieruchomości. Oprogramowanie w wersji jednostanowiskowej zostało zaimplementowane na platformie .NET firmy Microsoft i ukończone w 2003 roku.

  2003-2005 – Studio Plus s. c. oprogramowanie do scentralizowanej obsługi wielooddziałowych salonów mebli i konstruowania umów sprzedaży.

  2006-2007 - Internetowy System do zarządzania kontaktami i informacjami handlowymi InfoMaker wraz z modułem obsługi zleceń poligraficznych i zarządzania działem naświetlania.

  2005-2008 – oprogramowanie do wielooddziałowej ewidencji i kontroli rozrachunków poprzez Internet „Kasa”

  2006 – oprogramowanie komunikacyjne typu B2B do międzysystemowej konwersji i przesyłania danych finansowo księgowych przez Internet. Oprogramowanie umożliwia m.in. Konwersję danych z systemów takich firm jak Kamsoft, Insert i Varico pomiędzy podmiotami gospodarczymi i biurami rachunkowymi.

  2007 - nawiązanie współpracy z wydawnictwem „Anonse” w efekcie, której powstaje spółka Anonse-Tisoft sp z o.o. W trakcie współpracy został stworzony wielostanowiskowy system klasy B2B „Pośrednik MLS+” do obsługi biur nieruchomości i dwukierunkowej wymiany informacji między biurami i portalami internetowymi posrednik_MLS

  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   

  Formularz kontaktowy:  Imię i nazwisko:


  Adres e-mail:


  Treść:


  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  Tel/faks 52 35 33 272

  Dz handlowy


  biuro@tisoft.com.pl

  Wsparcie


  info@tisoft.com.pl

  88-100 Inowrocław
  ul. Szymborska 86

  NIP 5560002089
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   
  Firma TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-051/12 pn. "Ochrona patentowa nowej technologii ogrzewania obiektów kubaturowych "

  Celem projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej procedury patentowej dla wynalazku będącego własnością firmy na obszarze EPC oraz Stanów zjednoczonych.
  Budżet projektu : 390 000,00 PLN.
  Wartość dofinansowania: 273 000,00 PLN.
  Okres realizacji projektu: 10.06.2013- 31.12.2014.


  26.06.2013
  Postępowanie na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-051/12 pn. "Ochrona patentowa nowej technologii ogrzewania obiektów kubaturowych "

  Szanowni Państwo,
  serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Ochrona patentowa nowej technologii ogrzewania obiektów kubaturowych " dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.  Z wyrazami szacunku TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   
  Firma TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-052/12 pn. " Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem 2box "

  Celem projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej procedury patentowej dla wynalazku będącego własnością firmy na obszarze EPC oraz Stanów zjednoczonych.
  Budżet projektu : 390 000,00 PLN.
  Wartość dofinansowania: 273 000,00 PLN.
  Okres realizacji projektu: 10.06.2013- 31.12.2014.

  26.06.2013
  Postępowanie na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-052/12 pn. " Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem 2box

  Szanowni Państwo,
  serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem 2box " dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.  Z wyrazami szacunku TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   
  Firma TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-051/12 pn. "Ochrona patentowa nowej technologii ogrzewania obiektów kubaturowych "

  Celem projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej procedury patentowej dla wynalazku będącego własnością firmy na obszarze EPC oraz Stanów zjednoczonych.
  Budżet projektu : 390 000,00 PLN.
  Wartość dofinansowania: 273 000,00 PLN.
  Okres realizacji projektu: 10.06.2013- 31.12.2014.


  11.07.2013
  Wyniki postępowania na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znak WND-POIG.05.04.01-04-051/12 pn. " Ochrona patentowa nowej technologii ogrzewania obiektów kubaturowych"

  Szanowni Państwo,
  w dniu wczorajszym zostały złożone trzy oferty na wykonanie usług w ramach " Ochrona patentowa nowej technologii ogrzewania obiektów kubaturowych ". Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kancelaria Patentowa Piotr Jankowski, ul. Zielona Dolina 17, 85-031 Bożenkowo. Uzasadnienie wyboru: oferta osiągnęła najwyższą liczbę punktów w kryterium wyboru ofert, tj. została złożona z najkorzystniejszą ceną.

  Z wyrazami szacunku TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   
  Firma TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-052/12 pn. " Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem 2box "

  Celem projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej procedury patentowej dla wynalazku będącego własnością firmy na obszarze EPC oraz Stanów zjednoczonych.
  Budżet projektu : 390 000,00 PLN.
  Wartość dofinansowania: 273 000,00 PLN.
  Okres realizacji projektu: 10.06.2013- 31.12.2014.

  11.07.2013
  Wyniki postępowania na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znak WND-POIG.05.04.01-04-052/12 pn. "Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem 2box"

  Szanowni Państwo,
  w dniu wczorajszym zostały złożone trzy oferty na wykonanie usług w ramach " Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem 2box ". Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kancelaria Patentowa Piotr Jankowski, ul. Zielona Dolina 17, 85-031 Bożenkowo. Uzasadnienie wyboru: oferta osiągnęła najwyższą liczbę punktów w kryterium wyboru ofert, tj. została złożona z najkorzystniejszą ceną.

  Z wyrazami szacunku TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  Firma Tisoft otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-004/13 pn.
  " Technologia zmniejszania zużycia energii na ogrzewanie budynków zbudowanych w technologii ścian o wysokim współczynniku zdolności do akumulacji ciepła w cyklu dobowym".

  Celem projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej procedury patentowej dla wynalazku będącego własnością firmy na obszarze EPC oraz Stanów zjednoczonych.

  Budżet projektu: 390 000,00 PLN.
  Wartość dofinansowania: 273 000,00 PLN.


  Okres realizacji projektu: 06.05.2014 – 30.08.2015.
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  Firma Tisoft otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-005/13 pn.
  " Uzyskanie ochrony własności przemysłowej konstrukcji domowych stref odnowy organizmu w oparciu o kabiny prysznicowe i specjalne kilkusekcyjne lampy".

  Celem projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej procedury patentowej dla wynalazku będącego własnością firmy na obszarze EPC oraz Stanów zjednoczonych.

  Budżet projektu: 390 000,00 PLN.
  Wartość dofinansowania: 273 000,00 PLN.


  Okres realizacji projektu: 06.05.2014 – 30.08.2015.
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  04.07.2014

  Postępowanie na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znak WND-POIG.05.04.01-04-004/13 pn. „Technologia zmniejszania zużycia energii na ogrzewanie budynków zbudowanych w technologii ścian o wysokim współczynniku zdolności do akumulacji ciepła w cyklu dobowym”

  Szanowni Państwo,
  serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Technologia zmniejszania zużycia energii na ogrzewanie budynków zbudowanych w technologii ścian o wysokim współczynniku zdolności do akumulacji ciepła w cyklu dobowym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  04.07.2014

  Postępowanie na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znak WND-POIG.05.04.01-04-005/13 pn. „Uzyskanie ochrony własności przemysłowej konstrukcji domowych stref odnowy organizmu w oparciu o kabiny prysznicowe i specjalne kilkusekcyjne lampy”

  Szanowni Państwo,
  serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu "Uzyskanie ochrony własności przemysłowej konstrukcji domowych stref odnowy organizmu w oparciu o kabiny prysznicowe i specjalne kilkusekcyjne lampy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  24.07.2014

  Szanowni Państwo,

  Z radością informujemy, że firma Tisoft przystąpiła do realizacji projektu pn. „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko - pomorskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   
  Inowrocław, dnia 29 lipca 2014 roku

  Szanowni Państwo,

  Informujemy o zamiarze przystąpienia do wyłonienia wykonawcy strategii rozwoju klastra InfoPoligraficznego. Postępowanie na wybór wykonawcy zostanie ogłoszone
  w dniu 31 lipca 2014 roku.
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  Inowrocław dn. 31.07.2014 roku

  Postępowanie na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko - pomorskim”

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”


  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko – pomorskim”

  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  Inowrocław, dnia 6 sierpnia 2014 roku

  Szanowni Państwo,

  Informujemy o zamiarze przystąpienia do wyłonienia wykonawcy usług prawnych dla klastra InfoPoligraficznego. Postępowanie na wybór wykonawcy zostanie ogłoszone w dniu 8 sierpnia 2014 roku.
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  08.08.2014

  Postępowanie na wybór wykonawcy usług prawnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko - pomorskim”

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”

  Szanowni Państwo,
  serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko – pomorskim”
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  Inowrocław, dnia 6 sierpnia 2014 roku

  Szanowni Państwo,

  Informujemy o zamiarze przystąpienia do wyłonienia wykonawcy usług doradczych w branży IT dla klastra InfoPoligraficznego. Postępowanie na wybór wykonawcy zostanie ogłoszone w dniu 8 sierpnia 2014 roku.
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  08.08.2014

  Postępowanie na wybór wykonawcy usług doradczych w branży IT w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko - pomorskim”

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”

  Szanowni Państwo,
  serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko – pomorskim”
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  19.07.2014

  Wyniki postępowania na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znak WND-POIG.05.04.01-04-004/13 pn. " Technologia zmniejszania zużycia energii na ogrzewanie budynków zbudowanych w technologii ścian o wysokim współczynniku zdolności do akumulacji ciepła w cyklu dobowym"

  Szanowni Państwo,
  w dniu wczorajszym zostały złożone trzy oferty na wykonanie usług w ramach " Technologia zmniejszania zużycia energii na ogrzewanie budynków zbudowanych w technologii ścian o wysokim współczynniku zdolności do akumulacji ciepła w cyklu dobowym ". Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kancelaria Patentowa Piotr Jankowski, ul. Zielona Dolina 17, 85-031 Bożenkowo. Uzasadnienie wyboru: oferta osiągnęła najwyższą liczbę punktów w kryterium wyboru ofert, tj. została złożona z najkorzystniejszą ceną.

  Z wyrazami szacunku TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  19.07.2014

  Wyniki postępowania na wybór wykonawcy usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znak WND-POIG.05.04.01-04-005/13 pn. " Uzyskanie ochrony własności przemysłowej konstrukcji domowych stref odnowy organizmu w oparciu o kabiny prysznicowe i specjalne kilkusekcyjne lampy"

  Szanowni Państwo,
  w dniu wczorajszym zostały złożone trzy oferty na wykonanie usług w ramach " Uzyskanie ochrony własności przemysłowej konstrukcji domowych stref odnowy organizmu w oparciu o kabiny prysznicowe i specjalne kilkusekcyjne lampy ". Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kancelaria Patentowa Piotr Jankowski, ul. Zielona Dolina 17, 85-031 Bożenkowo. Uzasadnienie wyboru: oferta osiągnęła najwyższą liczbę punktów w kryterium wyboru ofert, tj. została złożona z najkorzystniejszą ceną.

  Z wyrazami szacunku TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  14.01.2015

  Firma TISOFT uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu” na realizację projektu pn. „Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego”.

  Firma TISOFT, jako koordynator ww. projektu, zaprasza do składania ofert dotyczących współpracy w charakterze wsparcia w realizacji Targi RemaDays - organizacja, zabudowa i wyposażenie stoiska (1 kpl) dla porozumienia zgodnie z zakresem podanym w zapytaniu (POBIERZ ZAŁĄCZNIK)
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  29.12.2014

  Szanowni Państwo,
  W związku z planowaną realizacją projektu pn. "Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu informujemy o zamiarze przystąpienia do wyłonienia wykonawcy :
  - platformy elektronicznej obsługującej Infoklaster Poligraficzy;
  - obsługi udziału członków klastra w targach RemaDays w Warszawie;
  - obsługi udziału członków klastra w targach Cosmopack w Bolonii;
  - wykonania materiałów reklamowych;
  - realizacji usług doradczych związanych z pozyskaniem klientów.
  Postępowania na wybór wykonawców zostaną ogłoszone i przeprowadzone I kwartale 2015 roku.
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  14.01.2015

  Firma TISOFT uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu” na realizację projektu pn. „Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego”.

  Firma TISOFT, jako koordynator ww. projektu, zaprasza do składania ofert dotyczących współpracy w charakterze wsparcia w realizacji imprezy targowej Cosmopack w Bolonii - organizacja, zabudowa i wyposażenie stoiska (1 kpl), zakwaterowanie i transport, dla porozumienia zgodnie z zakresem podanym w zapytaniu(POBIERZ ZAŁĄCZNIK)
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  16.01.2015

  Firma TISOFT uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu” na realizację projektu pn. „Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego”.

  Firma TISFOT, jako koordynator ww. projektu, zaprasza do składania ofert dotyczących współpracy w charakterze wykonawcy platformy wymiany informacji Infoklastra Poligraficznego zgodnie z zakresem podanym w zapytaniu (POBIERZ ZAŁĄCZNIK)
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  30.01.2015

  Szanowni Państwo, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych postępowań zostali wyłonieni wykonawcy na realizację poszczególnych usług związanych z projektem pn. „Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”:

  - platformy elektronicznej obsługującej Infoklaster Poligraficzy - firma Talina Jakub Kaczorkiewicz;

  - obsługi udziału członków klastra w targach RemaDays w Warszawie - firma P.U.H. Helmex;

  - obsługi udziału członków klastra w targach Cosmopack w Bolonii - firma Polcharm Anna Godek.

  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  2.05.2015

  Firma TISOFT otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013, oś priorytetowa 5 " Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", działanie 5.1 "Rozwój instytucji otoczenia biznesu" na realizację projektu pn. "Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego".
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  9.02.2015

  Firma Tisoft uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5" Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", działanie 5.1" Rozwój instytucji biznesu" na realizację projektu pn."Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego".
  Firma TISOFT, jako koordynator ww. projektu, zaprasza do składania ofert dotyczących współpracy w charakterze wsparcia realizacji Przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o członkach powiązania kooperacyjnego i ich ofercie handlowej
  pobierz zapytanie ofertowe
  pobierz wzór oferty
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft


   


  Inowrocław, dnia 12.07.2016 roku

  Zapytanie ofertowe

  Dotyczy: Opracowanie technologii komunikacji i rejestracji produktów umożliwiającej sprawdzenie poziomu zapełnienia regału określonymi towarami.

  1. Zamawiający:
  Wojciech Jędrzejewski Tisoft ul. Szymborska 86 88-100 Inowrocław NIP: 5560002089 REGON: 090548653 2. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie technologii komunikacji i rejestracji produktów umożliwiającej sprawdzenie poziomu zapełnienia regału określonymi towarami. Technologia obejmuje wybraną w ramach projektu najefektywniejszą (a przy tym najtańszą) metodę znakowania towarów (naklejki RFID, chipy lub inne), czujniki mierzące wielkości fizyczne (wagę, rozmiar itp.), odpowiednie oprogramowanie służące komunikacji regał – serwer bazy danych, a także odpowiednią aplikację do obsługi systemu. Badania prowadzone będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.
  Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:
  1) opracowanie projektu technologii komunikacji i rejestracji produktów umożliwiającej sprawdzenie poziomu zapełnienia regału określonymi towarami, gdzie konieczne będzie:
  - dobranie sposobu znakowania towarów (np. za pomocą naklejki RFID, chipów lub innych) zapewniający odpowiedni stosunek ceny do jakości,
  - przebadanie różnorakich czujników wielkości fizycznych np. wagi, w celu wybrania optymalnego rozwiązania do zbierania informacji o towarach,
  - opracowanie systemu pobierania informacji o towarach znajdujących się na wszystkich półkach do punktu węzłowego opartego na sprzętowym mikrokontrolerze,
  - przygotowanie danych do transmisji w standardowym protokole http na serwer bazy danych.
  2) opracowanie prototypowego oprogramowania komunikacyjnego klient-serwer (regał - serwer bazy danych) i testowej bazy danych. Baza powinna zawierać informacje o towarach znajdujących się w określonej lokalizacji (półka, regał). Oprogramowanie powinno umożliwić pobieranie do systemu mikrokontrolera niektórych danych z bazy serwera np. nazwa, indeks, waga jednej sztuki,
  3) opracowanie testowej aplikacji (interfejsu użytkownika) do kontroli zapełnienia regału poszczególnymi towarami współpracującej z bazą danych umieszczoną na serwerze,
  4) przeprowadzenie testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w wybranej firmie partnerskiej Zamawiającego na małą skalę (ok. 5 regałów x 5 półek x 4 sekcje z różnymi towarami) w celu zweryfikowania poprawności działania oprogramowania, bazy danych, skuteczności i efektywności wybranych rozwiązań,
  5) testy w warunkach operacyjnych, tj. rzeczywistych w ramach wydzielonej części działalności jednej z firm partnerskich Zamawiającego. Testy w warunkach operacyjnych powinny być przeprowadzone na znacznie większą skalę (ok. 20 regałów x 5 półek x 4 sekcje), a funkcjonowanie systemu weryfikowane będzie w ramach normalnej działalności wybranej firmy

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  4. Sposób przygotowania oferty

  Oferta musi zawierać:
  - Pieczątkę firmową oferenta
  - Datę sporządzenia oferty
  - Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
  - Osobę do kontaktu w sprawie oferty
  - Wykaz dotychczasowych badań oferenta o podobnym charakterze
  - Wykaz kadry naukowej przewidzianej do realizacji zamówienia
  - Wykaz posiadanej aparatury przewidzianej do realizacji zamówienia
  - Cenę netto za wykonanie wskazanego zakresu badań
  - Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań (etapy od 1 do 5 wskazane w punkcie 2. Przedmiot zamówienia)
  - Czytelny podpis oferenta

  5. Sposób, miejsce i termin składania ofert
  a. ofertę należy przesłać:
  - pocztą elektroniczną na adres: bni@tisoft.com.pl
  b. Ostateczny termin składania ofert upływa 22.07.2016 roku, do godz. 16.00
  c. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego do dnia 25.07.2016 roku
  d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę
  e. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty

  6. Kryteria oceny ofert
  Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:
  - ceny wykonania zamówienia – 100%

  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

  8. Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez Zamawiającego.

  9. Dodatkowych informacji udziela p. Wojciech Jędrzejewski (bni@tisoft.com.pl).


  pobierz zapytanie ofertowe
  Copyright © 2011 - 2015 tisoft